stadion-2

08 Jul Stadionul Republican: Situația actuală și posibile soluții

Discuțiile din jurul eventualei vânzării a Stadionului Republican către Ambasada SUA continuă. Procesul durează de mai mulți ani și, potrivit unor surse guvernamentale a fost netransparent.

În următoarele zile, au fost anunțate mai multe dezbateri publice la subiect cu participarea părților interesate și reprezentanți ai societății civile la care se vor pune în discuție mai multe opinii, transmite Unimedia.info.

Eforturile inițiale de identificare a unui teren posibil pentru construirea Ambasadei SUA au început cu peste un deceniu în urmă cu guvernul PCRM. La etapa inițială a fost efectuată expertiza tehnică a mai multor terenuri, iar fostul stadion republican a fost identificat în comun ca cea mai potrivită soluție pentru construcția Ambasadei. Angajamentul respectiv de a construi Ambasada pe terenul fostului stadion republican a fost reconfirmat de guvernele ulterioare.

Procesul de vânzare a terenului fostului stadion Republican pentru construcția Ambasadei SUA a fost lansat juridic în anul 2015 de către Guvernul condus de Chiril Gaburici. A fost efectuată o inspecție de către experţi din Washington și imediat după, în 2015, Guvernul Republicii Moldova a dat Guvernului SUA acceptul oficial pentru vînzarea terenului.

Totodată, cele 2 părți au negociat și au pregătit un Acord Internaţional care oferă dreptul la procurarea terenului pentru construcţia Ambasadei, în conformitate cu Legea nr. 1134/1992 cu privire la statutul misiunilor diplomatice ale statelor străine în Republica Moldova.

În conformitate cu Legea 595/1999 şi Regulamentul privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a tratatelor internaţionale, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 442 din 17 iulie 2015, proiectul Acordului a fost trecut prin toate procedurile interne de examinare.

Ulterior, Guvernul Filip a aprobat iniţierea negocierilor şi semnarea Acordului prin Hotărîrea nr. 791 din 01.08.2018. Punctul 3 din această hotărâre stipulează: “3. Se aprobă semnarea Acordului, întocmit prin schimb de note, dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind terenul pentru construcţia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova”.

În octombrie 2018 Parlamentul adopta Legea nr. 151/2018[2], care desfiinţează Stadionul Republican, stabileşte că terenul dat poate fi transmis doar Ambasadei SUA pentru construcția sediului Ambasadei şi stipulează că Guvernul este împuternicit pentru negocierea contractului de vînzare-cumpărare (Memorandumul de înţelegere).

Așadar, toate procedurile și cerinţele legale pentru semnarea Acordului şi lansarea negocierilor pe marginea Memorandumului au fost încheiate pînă la mijlocul anului 2018. Următorul pas este încheierea negocierilor pe marginea Memorandumului de Înţelegere. Autoritatea responsabilă de negocierea Memorandumului și a prețului este Agenţia Proprietăţii Publice.