3a2372a57f2d0d4a5c472cd39e0e9d98_800

13 Jun Ce se va întâmpla cu proprietățile private de la Stadionul Republican

Centrul Național Anticorupție (CNA) evită să se expună asupra oportunității încheierii contractului de vânzare-cumprare a terenului pe care a fost amplasat Stadionul Republican.

În raportul de expertiză realizat de CNA la proiectul de lege, care are drept scop desființarea Stadionului Republican din municipiul Chișinău, proprietate publică a statului cu suprafața de 5,1814 ha și asigurarea construcției sediului Ambasadei Statelor Unite ale Americii, se menționează că de administrarea și deetatizarea proprietății publice este responsabil Ministerul Economiei și Infrastructurii și că nu ține de competența funcțională a Centrului. Prin urmare, nu poate să se pronunțe asupra oportunității semnării unui contract de vânzare-cumpărare a terenului respectiv, transmite Știri.md cu referire la bizlaw.md.

CNA precizează doar că gestionarea eficientă a patrimoniului public trebuie să fie efectuată doar prin asigurarea unei transparențe maxime la determinarea valorii bunului imobil, la negocierea prețului și la condițiile contractului de vânzare-cumpărare a terenului.

Totodată, Centrul menționează că autoritățile urmează să asigure o informare publică privind natura juridică și căile de soluționare a problemelor ce țin de unele construcții proprietate privată pe terenul respectiv, cu respectarea dreptului de proprietate, în cazul unor eventuale neînțelegeri și/sau litigii, precum și soluționarea divergențelor privind eventualele interdicții/notări/alte drepturi reale asupra terenului respectiv.

La fel, autorul urmează să indice în nota informativă aspecte privind eventualitatea refuzului achiziționării bunului reieșind din negocierea prețului, condițiile contractului, soluționarea eventualelor neînțelegeri cu deținătorii construcțiilor, etc.

Potrivit informațiilor prezentate de Agenția Proprietății Publice, în perimetrul terenului sunt amplasate 13 construcții proprietate privată ale persoanelor fizice și juridice, iar asupra terenului sunt aplicate grevări de către fostul Minister al Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, Guvernul Republicii Moldova și Curtea de Apel Chișinău.

Astfel, Agenția consideră că ar fi oportun ca în proiectul de lege să se precizeze suprafața terenului liberă de bunuri imobile proprietate privată, inclusiv de alte construcții nedemolate care fac parte din capitalul social al SA ”Stadionul Republican”, aflată în proces de lichidare cu ridicarea grevărilor din Registrul bunurilor imobile și inițierea procedurii de divizare a terenului.

 

bizlaw.md